Backup Data

HAR NI BACKUP PÅ VIKTIGA FILER/BILDER?

Tyvärr upptäcker många att ingen uppdaterad backup på viktiga filer, mail etc. finns förrän det är för sent och skadan redan är skedd.

Vi hjälper er att organisera en effektiv backup som körs automatiskt lokalt på USB-hårddisk eller webbaserad.

För en rimlig kostnad gör systemet en automatisk backup på lagrade/ändrade filer i molnet. Ni bestämmer själva vilka tidsintervaller backup ska ske.

HAR DATORN GÅTT SÖNDER?
Ofta kan vi rädda filer, bilder oc h dokument från hårddisk och flytta över dom till ny dator.

Kontakta oss för mer information